Visättra discgolfbana

Visättra 18-håls discgolfbana ligger vackert belägen längs ängsmarkerna intill Visättra sportcenter i Huddinge. Banan är anlagd av Visättra Discgolf i samarbete med Huddinge kommun, som äger och dagligen ser till att banan och dess omgivning hålls välskött. 

Banan är öppen för ALLA och helt gratis att spela på. Utkastet till hål 1 ligger i direkt anslutning till sportcentret. Intill korgen för hål 2 finns också en driving range samt övningskorgar för putt-träning.

I Visättra Sportcenter finns tillgång till bankarta och scorekort där du också kan hyra discar. Tillgång till WC och en cafeteria finns 1tr upp.

Vill du enkelt föra score på din smartphone med förinlagda handikapp per hål finns gratis hemsidor och appar, t ex discgolfmetrix (webgränsnitt) eller UDisc (app).

Hitta till bana

Visättra discgolfbana ligger i Flemmingsbergskogens naturreservat bredvid Visättra IP i Huddinge. 

Pendeltåg till Flemingsberg, gå på Regulatorvägen och följ skyltning mot naturreservatet ca 1 km

Buss 704 från Flemingsberg till Visättra ängar eller buss 713 till Visättra Sportcenter.

Med bil: Parkeringsmöjlighet finns vid Visättra sportcenter. Gratis 3 timmar med EasyPark, därefter 5 kr i timmen


Översiktskarta

Hålkartor